Εταιρεία Συγγραφέων: τι εστί λογοτέχνης κατά την τρόικα;!


Η Εταιρεία Συγγραφέων, ως έγκριτο σωματείο και σημείο αναφοράς για τους Ελληνες συγγραφείς, έθεσε το κάτωθι υπόμνημα προς το υπουργείο Οικονομίας με αφορμή τη σύνταξη νομοθετικής ρύθμισης για τη φορολόγησή τους ωσάν ελεύθερους επαγγελματίες.

Παραπομπή εδώ

web site by WeC.O.M.
©