Ο Γκρόσμαν στην ελληνική πραγματικότητα


Σχόλιο γύρω από τον σπουδαίο Ουκρανό συγγραφέα και την τύχη του έργου του στην καθ' ημάς εκδοτική πραγματικότητα (εξ αφορμής των δημοσιευμάτων γύρω από τη μεταφραστική προσέγγισή του στο εμβληματικό Ζωή και Πεπρωμένο).

Παραπομπή εδώ

web site by WeC.O.M.
©