Αλλόκοτες ιστορίες: διηγήματα


 Δημοσίευση ενός δείγματος από τα διηγήματα που θα συμπεριέχονται στη συλλογή διηγημάτων Αλλόκοτες ιστορίες, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο

Παραπομπή εδώ (Ι) και εδώ (ΙΙ)

web site by WeC.O.M.
©