«Αφορισμοί» σε κυκλοφορίαΔίνεις έναν αφορισμό όπως δίνεις ένα χαστούκι
Εμίλ Μιχάι Σιοράν


Η γοητεία του αφορισμού ως είδος εστιάζεται στη δυναμική του: είναι σύντομος ως κειμενική φράση, περιέχει ισχυρά νοήματα, δημιουργεί σκέψη και πλάθει έντονες εικόνες. Απομνημονεύεται εύκολα μάλλον, όπως οι μεταφορές, τα αποφθέγματα, οι παροιμίες και τα επιγράμματα. Δεν είναι τίποτε από αυτά όμως˙ ο αφορισμός επιδιώκει την αναγνωστική επίδραση˙ περιέχει εκφραστική συμπύκνωση, σαφή νοηματοδότηση και ακαριαία στόχευση από τον συγγραφέα˙ συνδυάζει τον λυρισμό και τον στοχασμό˙ επικουρικά λειτουργεί υπέρ της αναζήτησης του μη εφικτού... 

Στον παρόντα τόμο συμπεριλαμβάνονται τριακόσιοι αφορισμοί του συγγραφέα – ανέκδοτοι είτε προδημοσιευμένοι σε περιοδικά, ιστολόγια ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάζονται σε αριθμητική τάξη είτε άτακτα στις σελίδες του βιβλίου, με επανερχόμενη αναγνωστική αναζήτηση. Προκαλούν συνταύτιση ή άρνηση, ελκύουν ή απωθούν, απομνημονεύονται ή αδιάφορα ξεχνιούνται: η στόχευση ευρίσκεται εδώ, ενδιάμεσα… 

:::

Ένα βιβλίο βρίσκει λόγο ύπαρξης από τη στιγμή που διαπιστωμένα κάποιος αναγνώστης ξεφυλλίζει έστω και μία σελίδα του... Ένας συγγραφέας παύει να θεωρεί δικό του ένα βιβλίο από τη στιγμή που συνειδητά το αφήνει από την «αγκάλη» του, ως πνευματικό δημιούργημά του, για να κάνει τη διαδρομή του ανταποκρινόμενο στον λογισμό, στη σκέψη και στην έκφραση του οποιουδήποτε κατόχου του.

Οι «Αφορισμοί» κυκλοφορούν και διατίθενται σ' επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα κι αλλού. Ο χρόνος θα δείξει όχι τόσο τη συγχρονική απόκριση αυτής της συγγραφικής επιλογής όσο, κυρίως, τη διαχρονική συμβολή αυτής της εργασίας στο είδος που υπηρετεί.

 

web site by WeC.O.M.
©