Στα (δέ)κατα για το περιβάλλον


Τι άλλο είναι το περιβάλλον: 

το βλέμμα που σκάβει στο χώμα για τον θησαυρό, η αντανάκλαση του καλοκαιριού στα παιδικά πρόσωπα, η σκιά της ελιάς και το σκίρτημα της λαμπηδόνας, ο ήχος της σιωπής, η αναμονή της χαρμόσυνης βροχής, το ιλαρό πέταγμα των πουλιών, η πλησμονή στον ορίζοντα και οι ξανθόμαλλες γοργόνες, οι προσκυνητές στην κορυφή του κόκκινου βράχου, τα κύματα που σβήνουν πάνω σε κίονες, οι καμπάνες της νέας ισημερίας, η γεύση της σταγόνας και το μέλι των γκρεμών, τα ψιθυρίσματα της ελάτης, οι αλμυρές λέξεις, οι παλιές φράσεις, ο θαυμασμός της ζωής όσο τα ποιήματα ανθίζουν…

Δημοσίευση-συμμετοχή στο τ. 13 (Πράσινο τεύχος) του περιοδικού (δε)κατα.

web site by WeC.O.M.
©